شهر حمیدیا به استقبال بهار می رود

شهردار حمیدیا از آماده سازی شهر حمیدیا برای استقبال از میهمانان نوروزی خبر داد و به تشریح عمده اقدامات اجرایی در حال انجام پرداخت.
اسفند ۲۴, ۱۴۰۰