یکشنبه های مردمی

جلسه ملاقات مردمی سرپرست شهردار حمیدیا با مردم در راستای ارتباط مستقیم با شهروندان و پیگیری مسائل آنها برگزار شد.
خرداد ۸, ۱۴۰۱