نصب علائم ترافیکی تقاطع ها و اجرای خط کشی سرعت گاها

نصب علائم ترافیکی تقاطع ها، اجرای خط کشی سرعت گاها به گزارش روابط عمومی شهرداری حمیدیا. سید امیر حسین آسایش مسئول واحد ترافیک شهرداری حمیدیا از نصب علائم ترافیکی تقاطع ایثار به کشاورز و اجرای خط کشی و رنگ آمیزی سرعت گاههای سطح شهر حمیدیا گزارش داد
بهمن ۲۸, ۱۴۰۱