مناقصه

#مناقصه شهرداری حمیدیا در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر اقدام نماید: 🔰 ۱_ بهسازی و بازسازی جوی های آب سطح شهر حمیدیا 🔰 آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ساعت ۱۳:۱۵ 🔰 آخرین مهلت زمان ارسال پیشنهادات: سه شنبه ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ساعت ۱۳:۱۵ 🔰از کلیه شرکت های دارای صلاحیت دعوت می گردد برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در مناقصه مذکور به سامانه ستاد ایران به...
خرداد ۲۱, ۱۴۰۲