دیدار چهره به چهره شهردار حمیدیا با مردم و پیگیری در لحظه مطالبات

جلسه ملاقات مردمی شهردار حمیدیا با مردم در راستای ارتباط مستقیم با شهروندان و پیگیری مسائل آنها برگزار شد.
آذر ۲۸, ۱۴۰۰