تقدیر شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر حمیدیا از مدیر مسئول و خبرنگار نشریه شهر حمیدیا

شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر حمیدیا به مناست روز خبرنگار از مدیر مسئول و خبرنگار نشریه شهر حمیدیا تقدیر کردند.
مرداد ۲۳, ۱۴۰۱