پایان عملیات اسکلت بتنی اولین پروژه فرهنگی_ ورزشی شهر حمیدیا در محله قاسم نقی و اسد آباد

ناظر پروژه مجتمع فرهنگی ورزشی اندیشه از پایان عملیات اسکلت بتنی اولین پروژه فرهنگی ورزشی شهر حمیدیا خبرداد. ...
دی ۲۳, ۱۴۰۰