همکاری شهرداری حمیدیا با شهرداری منطقه ۳ یزد جهت رفع خطر معابر قاسم آباد یزد

شهرداری حمیدیا به منظور رفع خطر معابر قاسم آباد یزد با شهرداری منطقه ۳ یزد همکاری کرد.
مرداد ۱۲, ۱۴۰۱