«مرادعلی الله وردی» سرپرست شهرداری حمیدیا شد

اعضای شورای اسلامی شهر حمیدیا «مرادعلی الله وردی» را به عنوان سرپرست شهرداری حمیدیا منصوب کردند.
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۱