حضور سرپرست و کارمندان شهرداری حمیدیا در راهپیمایی روز جهانی قدس

سرپرست و کارمندان شهرداری حمیدیا در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کردند.
اردیبهشت ۹, ۱۴۰۱