مشکل پرداخت وجه در جایگاه CNG شهر حمیدیا مرتفع شد

  پرداخت وجه سوخت در جایگاه CNG شهر حمیدیا کما فی السابق با دستگاه های پوز انجام خواهد شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری حمی...
دی ۱۵, ۱۴۰۰