برگزاری مراسم تشییع پیکر والده مکرمه سردار سرافراز اسلام؛ شهید والامقام حاج حسن دشتی

مراسم تشییع پیکر بانوی مومنه سرکار خانم حاجیه نصرت دشتی رحمت آبادی والده مکرمه سردار سرافراز اسلام؛ شهید والامقام حاج حسن دشتی برگزار شد.
مرداد ۲۸, ۱۴۰۱