یک میلیارد ریال خسارت به ساکنین واحد آتش گرفته در یکی از آپارتمان های شهر حمیدیا پرداخت می شود

پیرو بیمه آتش سوزی کلیه ساختمان های شهر حمیدیا از سوی شهرداری، یک میلیارد ریال خسارت به ساکنین واحد آتش گرفته در یکی از آپارتمان های شهر حمیدیا پرداخت می شود.
آذر ۱۷, ۱۴۰۰