بازدید مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد از پارک ولی رشتی

به گزارش روابط عمومی شهرداری حمیدیا، بازدید مدیر کل دفتر امور شهری وشوراهای استانداری یزد، کارشناسان دفتر امور شهری، شهردار، رئیس شورا، معاون شهردار حمیدیا، کارشناسان عمران شهرداری، کارشناس فضای سبز از پارک ولی رشتی بازدید ودر حال حاضر با اتمام اجرای تاسیسات مکانیکی آبیاری تحت فشار، آبنماها، تاسیسات برقی روشنایی سطح پارک و اتمام اجرای سنگ جدول خاکریزی باغچه ها انتظار می رود پیمانکار با شر...
اسفند ۷, ۱۴۰۱