برگزاری جلسه هم اندیشی و هم افزایی در راستای افزایش ضریب امنیتی شهر حمیدیا

جلسه هم اندیشی و هم افزایی در راستای افزایش ضریب امنیتی شهر حمیدیا به ویژه در حوزه سرقت ها برگزار شد.
خرداد ۱۱, ۱۴۰۱