۱۴۰۳/۰۲/۰۲

وجه تسمیه شهر حمیدیا

شهرداري حميديا در سال 1372 تأسيس و به نام استاندار فقيد یزد «مرحوم مهندس عبدالعلي حميديا» نامگذاري شد . لازم به ذکر است جمعیت شهر حمیدیا در حال حاضر حدود 50000 (پنجاه هزار) نفر میباشد.

بوستان ناجی حمیدیا

بوستان ناجی واقع در بلوار شهید دشتی حمیدیا

بوستان ناجی حمیدیا

مجتمع فرهنگی امام علی (ع)

برگزاری کلاس های آموزشی

مجتمع فرهنگی امام علی (ع)

مناقصه عمومی حفاظت فیزیکی پارکهاو اماکن متعلق به شهرداری حمیدیا و بازرسی و اجرائیات سطح شهر حمیدیا

آگهی مناقصه عمومی حفاظت فیزیکی پارکهاو اماکن متعلق به شهرداری حمیدیا و بازرسی و اجرائیات سطح شهر حمیدیا منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری حمیدیا، شهرداری حمیدیا در نظر دارد مناقصه عمومی  حفاظت فیزیکی پارکها (حفاظت از اموال، تاسیسات، تجهیزات پارکها و نگهبانی ، انتظامات و امنیت پارکها) و اماکن متعلق به شهرداری حمیدیا  و بازرسی و اجرائیات سطح شهر حمیدیا را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد .

۱-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ می باشد.

۲-آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۴ روز شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

۳-آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴ روز چهار شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

۴-زمان بازگشایی پاکتها : ساعت ۱۳:۰۰ روز پنج شنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹

۱۹/۰۳/۱۴۰۱

۵-برآورد اولیه کار مبلغ ۲۱٫۴۷۸٫۹۲۶٫۰۷۶ ریال  می باشد.

۶-  شرایط پیمانکاران متقاضی :

۶-۱- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۱٫۰۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال .

۶-۲- دارا بودن تائیدیه صلاحیت کار( از مرکز انتظامی پلیس پیشگیری ناجا  ).  

۷- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

۸– نفرات اول، دوم و سوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.

۹- ارائه پاکت الف  در مهلت قانونی به دبیرخانه شهرداری حمیدیا  نیز الزامی است .

۱۰- اطلاعات تماس شهرداری حمیدیا جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکتها :

  آدرس: یزد ،حمیدیا ، بلوار شهید دشتی، خیابان شهید نصرا… جعفری ، شهرداری حمیدیا تلفن ۳۸۲۲۲۲۸۳-۰۳۵

۱۱- متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای    الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

۱۲- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است .

 

 

 

        

         

تمامی حقوق برای “شهرداری حمیدیا” محفوظ است.

آدرس و تلفن

  • آدرس : یزد – شهر حمیدیا – بلوار سردار شهید حاج حسن دشتی – خیابان شهید نصرا… جعفری – شهرداری حمیدیا
  • سامانه پیامک : 3000101124
  • تلفن: 38222283-035
  • نمابر : 38222282-035
  • رایانامه : info@hamidia.ir
Template Design:Dima Group