۱۴۰۳/۰۴/۲۵

وجه تسمیه شهر حمیدیا

شهرداري حميديا در سال 1372 تأسيس و به نام استاندار فقيد یزد «مرحوم مهندس عبدالعلي حميديا» نامگذاري شد . لازم به ذکر است جمعیت شهر حمیدیا در حال حاضر حدود 50000 (پنجاه هزار) نفر میباشد.

بوستان ناجی حمیدیا

بوستان ناجی واقع در بلوار شهید دشتی حمیدیا

بوستان ناجی حمیدیا

مجتمع فرهنگی امام علی (ع)

برگزاری کلاس های آموزشی

مجتمع فرهنگی امام علی (ع)

مصوبات جلسه شورای اسلامی شهر حمیدیا در تاریخ ۳۰ بهمن۱۴۰۰

بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر حمیدیا در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ برگزار شد.  
مصوبات شورا

به گزارش روابط عمومی شهرداری حمیدیا، مصوبات جلسه شورای اسلامی شهر حمیدیا در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ را می خوانید.

 

۱-لایحه شماره ۱۳۳۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ شهرداری به شرح ذیل:

“باستناد بند ۱۲ و ۱۴ ماده ۸۰  قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین‌نامه مالی شهرداریها،

باتوجه به صورت جلسه توافقنامه شماره ۱۲۹۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ فی مابین شهرداری حمیدیا و خانم ها سمانه،حمیده و فرحناز خیراندیش به کد نوسازی ۱۰۰-۲۱-۶-۱ در خصوص  تملک زمین نامبرده واقع دربلوار شهید دشتی کوچه شماره ۳ به مساحت ۳۳ مترمربع  که در مسیر تعریض خیابان قرارگرفته و به مبلغ ۳.۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال لذا اجازه فرمائید مبلغ مذکور پس از انتقال سند و یا اصلاح آن و تایید واحد حقوقی از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی در وجه مالکین پرداخت گردد”

پس ازطرح درکمیسیون عمران، در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به درخواست شهرداری، برآورد قیمت توسط هیئت کارشناسی ۳ نفره و صورتجلسه کمیسیون تملک املاک در مسیر طرح های عمرانی به شماره۱۲۹۶۰  مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ،ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مالی و اداری ،پس از آزاد سازی ، اصلاح و یا انتقال سند با پرداخت مبلغ ۳.۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ (خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی) ، در وجه مالکین کد نوسازی ۱۰۰-۲۱-۶-۱  موافقت گردید.

 

۲-لایحه شماره ۱۳۳۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵شهرداری به شرح ذیل:
“باستناد بند ۱۲ و ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین‌نامه مالی شهرداریها،
باتوجه به صورت جلسه توافقنامه شماره ۱۲۹۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ فی مابین شهرداری حمیدیا و خانم ها سمانه،حمیده و فرحناز خیراندیش به کد نوسازی ۸۷-۲۱-۶-۱ در خصوص تملک زمین نامبرده واقع در بلوار شهید دشتی کوچه شماره ۳ به مساحت ۳۶.۹۰ مترمربع که در مسیر تعریض خیابان قرارگرفته و به مبلغ ۳.۵۷۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال توافق و تراضی حاصل شد لذا اجازه فرمائید مبلغ مذکور پس از انتقال سند و یا اصلاح آن و تایید واحد حقوقی از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی در وجه مالک پرداخت گردد”
پس ازطرح درکمیسیون عمران، در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به درخواست شهرداری، برآورد قیمت توسط هیئت کارشناسی ۳ نفره و صورتجلسه کمیسیون تملک املاک در مسیر طرح های عمرانی به شماره۱۲۹۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ،ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مالی و اداری ،پس از آزاد سازی ، اصلاح و یا انتقال سند با پرداخت مبلغ ۳.۵۷۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ (خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی) ، در وجه مالکین کد نوسازی ۸۷-۲۱-۶-۱ موافقت گردید .

 

۳-لایحه شماره ۱۳۳۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ شهرداری به شرح ذیل:
“باستناد بند ۱۲ و ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین‌نامه مالی شهرداریها،
باتوجه به صورت جلسه توافقنامه شماره ۱۲۹۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ فی مابین شهرداری حمیدیا و آقای حمیدرضا خیراندیش به کد نوسازی ۸۶-۲۱-۶-۱ در خصوص تملک زمین نامبرده واقع دربلوار شهید دشتی کوچه شماره ۳ به مساحت ۳۶ مترمربع که در مسیر تعریض خیابان قرارگرفته و به مبلغ ۲.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توافق و تراضی حاصل شد لذا اجازه فرمائید مبلغ مذکور پس از انتقال سند و یا اصلاح آن و تایید واحد حقوقی از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی در وجه مالکین پرداخت گردد.”
پس ازطرح درکمیسیون عمران، در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به درخواست شهرداری، برآورد قیمت توسط هیئت کارشناسی ۳ نفره و صورتجلسه کمیسیون تملک املاک در مسیر طرح های عمرانی به شماره۱۲۹۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ،ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مالی و اداری ،پس از آزاد سازی ، اصلاح و یا انتقال سند با پرداخت مبلغ ۲.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ (خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی) ، در وجه مالکین کد نوسازی ۸۶-۲۱-۶-۱ موافقت گردید.

 

۴-لایحه شماره ۱۳۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ شهرداری به شرح ذیل:
“باستناد باستناد بند ۱۲ و ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین‌نامه مالی شهرداریها، باتوجه به صورت جلسه توافقنامه شماره ۱۲۹۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ فی مابین شهرداری حمیدیا و آقای محمد باقر خیراندیش به کد نوسازی ۸۴-۲۱-۶-۱ در خصوص تملک زمین نامبرده واقع دربلوار شهید دشتی کوچه شماره ۳ به مساحت ۳۶/۲۰ مترمربع که در مسیر تعریض خیابان قرارگرفته و به مبلغ ۳.۰۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال لذا اجازه فرمائید مبلغ مذکور پس از انتقال سند و یا اصلاح آن و تایید واحد حقوقی از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی در وجه مالک پرداخت گردد.”
پس ازطرح درکمیسیون عمران، در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به درخواست شهرداری، برآورد قیمت توسط هیئت کارشناسی ۳ نفره و صورتجلسه کمیسیون تملک املاک در مسیر طرح های عمرانی به شماره۱۲۹۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ،ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مالی و اداری ،پس از آزاد سازی ، اصلاح و یا انتقال سند با پرداخت مبلغ ۳.۰۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ (خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی) ، در وجه مالکین کد نوسازی ۸۴-۲۱-۶-۱ موافقت گردید.

 

۵-لایحه شماره ۱۳۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ شهرداری به شرح ذیل:
” باستناد بند ۱۲ و ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین‌نامه مالی شهرداریها،
باتوجه به صورت جلسه توافقنامه شماره ۱۲۹۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ فی مابین شهرداری حمیدیا و آقای محمد رضا خیراندیش به کد نوسازی ۸۲-۲۱-۶-۱ در خصوص تملک زمین نامبرده واقع دربلوار شهید دشتی کوچه شماره ۳ به مساحت ۳۱ مترمربع که در مسیر تعریض خیابان قرارگرفته و به مبلغ ۲.۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال براورد شده لذا اجازه فرمائید مبلغ مذکور پس از انتقال سند و یا اصلاح آن و تایید واحد حقوقی از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی در وجه مالک پرداخت گردد.”
پس ازطرح درکمیسیون عمران، در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به درخواست شهرداری، برآورد قیمت توسط هیئت کارشناسی ۳ نفره و صورتجلسه کمیسیون تملک املاک در مسیر طرح های عمرانی به شماره۱۲۹۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ،ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مالی و اداری ،پس از آزاد سازی ، اصلاح و یا انتقال سند با پرداخت مبلغ ۲.۶۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ (خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی) ، در وجه مالکین کد نوسازی ۸۲-۲۱-۶-۱ موافقت گردید.

 

۶-لایحه شماره ۱۳۳۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ شهرداری به شرح ذیل:
” باستناد بند ۱۲ و ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین‌نامه مالی شهرداریها،
باتوجه به صورت جلسه توافقنامه شماره ۱۲۹۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ فی مابین شهرداری حمیدیا و آقای محمد حسن خیراندیش به کد نوسازی ۷۹-۲۱-۶-۱ در خصوص تملک زمین نامبرده واقع دربلوار شهید دشتی کوچه شماره ۳ به مساحت ۱۹/۹۰ مترمربع که در مسیر تعریض خیابان قرارگرفته و به مبلغ۹۶۷.۵۰۰.۰۰۰ .۱ریال توافق و تراضی حاصل شد لذا اجازه فرمائید مبلغ مذکور پس از انتقال سند و یا اصلاح آن و تایید واحد حقوقی از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی در وجه مالک پرداخت گردد.”
پس ازطرح درکمیسیون عمران، در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به درخواست شهرداری، برآورد قیمت توسط هیئت کارشناسی ۳ نفره و صورتجلسه کمیسیون تملک املاک در مسیر طرح های عمرانی به شماره۱۲۹۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ،ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مالی و اداری ،پس از آزاد سازی ، اصلاح و یا انتقال سند با پرداخت مبلغ ۱/۹۶۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ (خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی) ، در وجه مالکین کد نوسازی ۷۹-۲۱-۶-۱ موافقت گردید.

 

۷-لایحه شماره ۱۳۳۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ شهرداری به شرح ذیل:
” باستناد بند ۱۲ و ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین‌نامه مالی شهرداریها،
باتوجه به صورت جلسه توافقنامه شماره ۱۲۹۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ فی مابین شهرداری حمیدیا و آقای محمد باقر خیر اندیش به کد نوسازی ۸۵-۲۱-۶-۱ در خصوص تملک زمین نامبرده واقع دربلوار شهید دشتی کوچه شماره ۳ به مساحت ۳۶ مترمربع که در مسیر تعریض خیابان قرارگرفته و به مبلغ ۳/۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال براورد شده لذا اجازه فرمائید مبلغ مذکور پس از انتقال سند و یا اصلاح آن و تایید واحد حقوقی از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی در وجه مالک پرداخت گردد.”
پس ازطرح درکمیسیون عمران، در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به درخواست شهرداری، برآورد قیمت توسط هیئت کارشناسی ۳ نفره و صورتجلسه کمیسیون تملک املاک در مسیر طرح های عمرانی به شماره۱۲۹۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ،ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مالی و اداری ،پس از آزاد سازی ، اصلاح و یا انتقال سند با پرداخت مبلغ ۳/۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ (خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی) ، در وجه مالک کد نوسازی ۸۵-۲۱-۶-۱ موافقت گردید.

 

۸-لایحه شماره ۱۳۳۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ شهرداری به شرح ذیل:

” باستناد بند ۱۲ و ۱۴ ماده ۸۰  قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین‌نامه مالی شهرداریها،

باتوجه به صورت جلسه توافقنامه شماره ۱۲۹۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ فی مابین شهرداری حمیدیا و آقای علیرضا خیراندیش   به کد نوسازی ۸۱-۲۱-۶-۱ در خصوص  تملک زمین نامبرده واقع دربلوار شهید دشتی کوچه شماره ۳ به مساحت ۳۱ مترمربع  که در مسیر تعریض خیابان قرارگرفته و به مبلغ ۲/۶۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال براورد شده لذا اجازه فرمائید مبلغ مذکور پس از انتقال سند و یا اصلاح آن و تایید واحد حقوقی از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی در وجه مالک پرداخت گردد.”

پس ازطرح درکمیسیون عمران، در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به درخواست شهرداری، برآورد قیمت توسط هیئت کارشناسی ۳ نفره و صورتجلسه کمیسیون تملک املاک در مسیر طرح های عمرانی به شماره۱۲۹۷۲  مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸  ،ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مالی و اداری ،پس از آزاد سازی ، اصلاح و یا انتقال سند با پرداخت مبلغ ۲/۶۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ (خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی) ، در وجه مالکین کد نوسازی ۸۱-۲۱-۶-۱  موافقت گردید.

 

۹-لایحه شماره ۱۳۳۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ شهرداری به شرح ذیل:

” باستناد بند ۱۲ و ۱۴ ماده ۸۰  قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین‌نامه مالی شهرداریها،

باتوجه به صورت جلسه توافقنامه شماره ۱۲۹۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ فی مابین شهرداری حمیدیا و آقای علیرضا خیراندیش   به کد نوسازی ۸۱-۲۱-۶-۱ در خصوص  تملک زمین نامبرده واقع دربلوار شهید دشتی کوچه شماره ۳ به مساحت ۳۱ مترمربع  که در مسیر تعریض خیابان قرارگرفته و به مبلغ ۲/۶۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال براورد شده لذا اجازه فرمائید مبلغ مذکور پس از انتقال سند و یا اصلاح آن و تایید واحد حقوقی از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی در وجه مالک پرداخت گردد.”

پس ازطرح درکمیسیون عمران، در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به درخواست شهرداری، برآورد قیمت توسط هیئت کارشناسی ۳ نفره و صورتجلسه کمیسیون تملک املاک در مسیر طرح های عمرانی به شماره۱۲۹۷۲  مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ،ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مالی و اداری ،پس از آزاد سازی ، اصلاح و یا انتقال سند با پرداخت مبلغ ۲/۶۸۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ (خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی) ، در وجه مالکین کد نوسازی ۸۱-۲۱-۶-۱  موافقت گردید.

 

۱۰-لایحه شماره ۱۳۳۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ شهرداری به شرح ذیل:

” باستناد بند ۱۲ و ۱۴ ماده ۸۰  قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین‌نامه مالی شهرداریها،

باتوجه به صورت جلسه توافقنامه شماره ۱۲۹۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ فی مابین شهرداری حمیدیا و خانمها اعظم مریم و رقیه خیراندیش به کد نوسازی ۸۳-۲۱-۶-۱ در خصوص  تملک زمین نامبرده واقع دربلوار شهید دشتی کوچه شماره ۳ به مساحت ۲۰/۳۶ مترمربع  که در مسیر تعریض خیابان قرارگرفته و به مبلغ ۲/۹۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال براورد شده لذا اجازه فرمائید مبلغ مذکور پس از انتقال سند و یا اصلاح آن و تایید واحد حقوقی از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی در وجه مالک پرداخت گردد.”

پس ازطرح درکمیسیون عمران، در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به درخواست شهرداری، برآورد قیمت توسط هیئت کارشناسی ۳ نفره و صورتجلسه کمیسیون تملک املاک در مسیر طرح های عمرانی به شماره۱۲۹۶۹  مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸،ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مالی و اداری ،پس از آزاد سازی ، اصلاح و یا انتقال سند با پرداخت مبلغ ۲/۹۳۵/۰۰۰/۰۰۰  ریال از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ (خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی) ، در وجه مالکین کد نوسازی ۸۳-۲۱-۶-۱  موافقت گردید.

 

۱۱-لایحه شماره ۱۲۰۴۵ مورخ ۲۸/۱۱/۱۴۰۰ شهرداری با موضوع ارسال بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شهرداری پس ازطرح درکمیسیون برنامه و بودجه، در صحن علنی شورا مطرح و به استناد ماده ۶۷ قانون شهرداری ، بودجه پیشنهادی شهرداری جمعاً به مبلغ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به همراه آیین نامه امور رفاهی کارکنان و احکام تفویض اختیار به تصویب رسید.

 

۱۲-با صلوات بر محمد و آل محمد ، بودجه سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر که توسط مسول محترم مالی شورا تهیه شده است پس از بررسی کارشناسی توسط اعضای محترم شورای شهر ، جمعا به مبلغ ۴/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به تصویب رسید.

 

۱۳-لایحه شماره ۱۳۱۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ شهرداری به شرح ذیل:
” باستناد بند ۱۲ و ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی آن، شهرداری در نظر دارد ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و آئین‌نامه مالی شهرداریها،
باتوجه به صورت جلسه توافقنامه شماره ۱۲۹۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ فی مابین شهرداری حمیدیا و اقای رحمت ا.. دشتی با کد نوسازی ۱۶-۸۴-۱۰-۱ در خصوص تملک زمین نامبرده واقع در خیابان فاطمیه به مساحت ۹۰/۴۰ عرصه و ۸۰/۸۱ اعیانی که در مسیر تعریض خیابان قرارگرفته و به مبلغ ۲/۰۸۲/۲۰۰/۰۰۰ ریال براورد شده لذا اجازه فرمائید مبلغ مذکور پس از انتقال سند و یا اصلاح آن و تایید واحد حقوقی از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی در وجه مالک پرداخت گردد.”
پس ازطرح درکمیسیون عمران، در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به درخواست شهرداری، برآورد قیمت توسط هیئت کارشناسی ۳ نفره و صورتجلسه کمیسیون تملک املاک در مسیر طرح های عمرانی به شماره۱۲۹۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ،ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مالی و اداری ،پس از آزاد سازی ، اصلاح و یا انتقال سند با پرداخت مبلغ ۲/۰۸۲/۲۰۰/۰۰۰ ریال از محل ردیف ۲۵۲۶۰۱۰۰۱ (خرید املاک در مسیر طرح های عمرانی) ، در وجه مالک کد نوسازی ۱۶-۸۴-۱۰-۱ موافقت گردید.

تمامی حقوق برای “شهرداری حمیدیا” محفوظ است.

آدرس و تلفن

  • آدرس : یزد – شهر حمیدیا – بلوار سردار شهید حاج حسن دشتی – خیابان شهید نصرا… جعفری – شهرداری حمیدیا
  • سامانه پیامک : 3000101124
  • تلفن: 38222283-035
  • نمابر : 38222282-035
  • رایانامه : info@hamidia.ir
Template Design:Dima Group