۱۴۰۳/۰۴/۰۴

وجه تسمیه شهر حمیدیا

شهرداري حميديا در سال 1372 تأسيس و به نام استاندار فقيد یزد «مرحوم مهندس عبدالعلي حميديا» نامگذاري شد . لازم به ذکر است جمعیت شهر حمیدیا در حال حاضر حدود 50000 (پنجاه هزار) نفر میباشد.

بوستان ناجی حمیدیا

بوستان ناجی واقع در بلوار شهید دشتی حمیدیا

بوستان ناجی حمیدیا

مجتمع فرهنگی امام علی (ع)

برگزاری کلاس های آموزشی

مجتمع فرهنگی امام علی (ع)

مناقصه عمومی اجرای جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت خیابان امیرالمومنین شهر حمیدیا

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت خیابان امیرالمومنین شهر حمیدیا منتشر شد.

  به گزارش روابط عمومی شهرداری حمیدیا، شهرداری حمیدیا در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول­گذاری، زیرسازی وآسفالت خیابان امیرالمومنین شهر حمیدیا را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد .

۱-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1400/10/23 می باشد. ۱۴۰۰/۱۰/۲۳

۲-آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: ساعت ۱۴:۱۵ روز پنج شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۷

۳-آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت ۱۴:۱۵ روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

۴-زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد : ساعت ۱۳:۳۰ روز  دو شنبه  تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

۵- برآورد اولیه کار مبلغ ۵٫۸۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بر اساس فهرست بهاء راه و باند فرودگاه سال ۱۴۰۰ می باشد.

۶-  شرایط پیمانکاران متقاضی :

۶-۱- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۲۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال.

۶-۲- دارا بودن رشته مناسب با موضوع پروژه (حداقل پایه ۵ رشته راه و باند) .  

۷- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

۸– نفرات اول، دوم،سوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.

۹- ارائه پاکت الف در مهلت قانونی به دبیرخانه شهرداری حمیدیا  نیز الزامی است .

۱۰- اطلاعات تماس شهرداری حمیدیا جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکتها :

  آدرس: یزد ،حمیدیا ، بلوار شهید دشتی، خیابان شهید نصرا… جعفری ، شهرداری حمیدیا تلفن ۳۸۲۲۲۲۸۳-۰۳۵

۱۱- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۱۴۵۶

۱۲- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

قیمت خرید اسناد مناقصه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد که می‌بایست به حساب‌جاری ۲۰۱۷۰۶۸۴۵۰  بانک تجارت شعبه حمیدیا بنام شهرداری حمیدیا  واریز گردد.

تمامی حقوق برای “شهرداری حمیدیا” محفوظ است.

آدرس و تلفن

  • آدرس : یزد – شهر حمیدیا – بلوار سردار شهید حاج حسن دشتی – خیابان شهید نصرا… جعفری – شهرداری حمیدیا
  • سامانه پیامک : 3000101124
  • تلفن: 38222283-035
  • نمابر : 38222282-035
  • رایانامه : info@hamidia.ir
Template Design:Dima Group