۱۴۰۳/۰۳/۰۱

وجه تسمیه شهر حمیدیا

شهرداري حميديا در سال 1372 تأسيس و به نام استاندار فقيد یزد «مرحوم مهندس عبدالعلي حميديا» نامگذاري شد . لازم به ذکر است جمعیت شهر حمیدیا در حال حاضر حدود 50000 (پنجاه هزار) نفر میباشد.

بوستان ناجی حمیدیا

بوستان ناجی واقع در بلوار شهید دشتی حمیدیا

بوستان ناجی حمیدیا

مجتمع فرهنگی امام علی (ع)

برگزاری کلاس های آموزشی

مجتمع فرهنگی امام علی (ع)

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی پروژه ساخت مخزن ۴۰۰ مترمکعبی بوستان شهردار شهرحمیدیا

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی پروژه ساخت مخزن ۴۰۰ مترمکعبی بوستان شهردار شهرحمیدیا منتشر شد.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری حمیدیا، شهرداری حمیدیا در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)  پروژه ساخت مخزن ۴۰۰ مترمکعبی بوستان شهردار شهرحمیدیا را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی و مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد .

۱-تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ می باشد.

۲-آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: ساعت ۱۴:۱۵روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸

۳-آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت ۱۴:۱۵ روز شنبه تاریخ  1400/10/9

۴-زمان بازگشایی پاکتهای ارزیابی : ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه  تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

۵- زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد : ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳

۶-برآورد اولیه : مبلغ ۱۰٫۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بر اساس فهرست بهاء رشته ابنیه، خط انتقال و شبکه توزیع سال۱۴۰۰ . (قسمتی به صورت اسناد خزانه و قسمتی به صورت منابع داخلی)

۷-  شرایط پیمانکاران متقاضی :

۷-۱- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۵۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۷-۲- دارا بودن رشته مناسب با موضوع پروژه (حداقل پایه ۵ رشته آب یا حداقل پایه ۴ رشته ابنیه) .  

۸- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

۹– نفرات اول، دوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.

۱۰- ارائه پاکت الف در مهلت قانونی به دبیرخانه شهرداری حمیدیا  نیز الزامی است .

۱۱- اطلاعات تماس شهرداری حمیدیا جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکتها :

  آدرس: یزد ،حمیدیا ، بلوار شهید دشتی، خیابان شهید نصرا… جعفری ، شهرداری حمیدیا تلفن ۳۸۲۲۲۲۸۳-۰۳۵

۱۲- متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای   الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

۱۳- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

   قیمت خرید اسناد مناقصه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد که می‌بایست به حساب‌جاری ۲۰۱۷۰۶۸۴۵۰  بانک تجارت شعبه حمیدیا بنام شهرداری حمیدیا  واریز گردد.

تمامی حقوق برای “شهرداری حمیدیا” محفوظ است.

آدرس و تلفن

  • آدرس : یزد – شهر حمیدیا – بلوار سردار شهید حاج حسن دشتی – خیابان شهید نصرا… جعفری – شهرداری حمیدیا
  • سامانه پیامک : 3000101124
  • تلفن: 38222283-035
  • نمابر : 38222282-035
  • رایانامه : info@hamidia.ir
Template Design:Dima Group