۱۴۰۳/۰۳/۰۱

وجه تسمیه شهر حمیدیا

شهرداري حميديا در سال 1372 تأسيس و به نام استاندار فقيد یزد «مرحوم مهندس عبدالعلي حميديا» نامگذاري شد . لازم به ذکر است جمعیت شهر حمیدیا در حال حاضر حدود 50000 (پنجاه هزار) نفر میباشد.

بوستان ناجی حمیدیا

بوستان ناجی واقع در بلوار شهید دشتی حمیدیا

بوستان ناجی حمیدیا

مجتمع فرهنگی امام علی (ع)

برگزاری کلاس های آموزشی

مجتمع فرهنگی امام علی (ع)

فراخوان واگذاری قسمتی از اراضی پارک ارکیده و بوستان ناجی بصورت اجاره جهت نصب و راه اندازی وسایل بازی کودکان

فراخوان واگذاری قسمتی از اراضی پارک ارکیده و بوستان ناجی بصورت اجاره جهت نصب و راه اندازی وسایل بازی کودکان منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری حمیدیا، باتوجه به ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری ومجوز شماره ۷۱۱۸ مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۰ شورای محترم شهر حمیدیا، شهرداری حمیدیا در نظر دارد نسبت به واگذاری قسمتی از اراضی پارک ارکیده و بوستان ناجی بصورت اجاره جهت نصب و راه اندازی وسایل بازی کودکان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد .

۱-تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۰ می باشد.

۲-آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده: ساعت ۱۴:۱۵ روز چهارشنبه تاریخ ۲۶/۰۸/۱۴۰۰

۳-آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت ۱۳:۱۵ روز پنجشنبه تاریخ  04/09/1400

۴-زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد : ساعت ۱۴ روز شنبه  تاریخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۰

۵-برآورد اولیه : مبلغ اجاره ماهیانه  27.500.000 ریال جهت پارک ارکیده و مبلغ اجاره ماهیانه  37.000.000 ریال جهت بوستان ناجی بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری (برای شش ماهه دوم سال باتوجه به روبازبودن مجموعه واستقبال کمترمردم ۸۰ درصدمبلغ فوق تعیین واعلام می گردد)

۶-  شرایط پیمانکاران متقاضی :

۶- ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال . 

۷- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

۸ نفرات اول، دوم وسوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.

۹- ارائه پاکت الف در مهلت قانونی به دبیرخانه شهرداری حمیدیا  نیز الزامی است .

۱۰- اطلاعات تماس شهرداری حمیدیا جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده  و ارائه پاکتها :

  آدرس: یزد ،حمیدیا ، بلوار شهید دشتی، خیابان شهید نصرا… جعفری ، شهرداری حمیدیا تلفن ۳۸۲۲۲۲۸۳-۰۳۵

۱۱- علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) باشماره های ذیل تماس حاصل نمایند : مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: ۱۴۵۶

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ( www.setadiran.ir) بخش” ثبت نام/پروفایل مزایده گر” موجود است.

۱۲- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.

تمامی حقوق برای “شهرداری حمیدیا” محفوظ است.

آدرس و تلفن

  • آدرس : یزد – شهر حمیدیا – بلوار سردار شهید حاج حسن دشتی – خیابان شهید نصرا… جعفری – شهرداری حمیدیا
  • سامانه پیامک : 3000101124
  • تلفن: 38222283-035
  • نمابر : 38222282-035
  • رایانامه : info@hamidia.ir
Template Design:Dima Group