۱۴۰۳/۰۴/۰۴

وجه تسمیه شهر حمیدیا

شهرداري حميديا در سال 1372 تأسيس و به نام استاندار فقيد یزد «مرحوم مهندس عبدالعلي حميديا» نامگذاري شد . لازم به ذکر است جمعیت شهر حمیدیا در حال حاضر حدود 50000 (پنجاه هزار) نفر میباشد.

بوستان ناجی حمیدیا

بوستان ناجی واقع در بلوار شهید دشتی حمیدیا

بوستان ناجی حمیدیا

مجتمع فرهنگی امام علی (ع)

برگزاری کلاس های آموزشی

مجتمع فرهنگی امام علی (ع)

مزایده عمومی یک مرحله ای فروش اتاق باری سقف چادری اسکلت چوبی – فلزی

فرخوان مزایده عمومی یک مرحله ای فروش اتاق باری سقف چادری اسکلت چوبی – فلزی شهرداری حمیدیا منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری حمیدیا، شهرداری حمیدیا در نظر دارد مزایده عمومی یک مرحله ای فروش اتاق باری سقف چادری اسکلت چوبی فلزی برند بهمن  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد .

۱-تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ ۱۲/۰۸/۱۴۰۰ می باشد.

۲-آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده: ساعت ۱۴:۱۵ روز پنجشنبه تاریخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۰

۳-آخرین مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت ۱۴:۱۵ روزیکشنبه تاریخ  07/09/1400

۴-زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد : ساعت ۱۴ روز دوشنبه  تاریخ ۰۸/۰۹/۱۴۰۰

۵-برآورد اولیه : مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری .

۶-  شرایط پیمانکاران متقاضی :

۶- ارائه سپرده شرکت در مزایده به مبلغ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال . 

۷- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

۸ نفرات اول، دوم که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.

۹- ارائه پاکت الف در مهلت قانونی به دبیرخانه شهرداری حمیدیا  نیز الزامی است .

۱۰- اطلاعات تماس شهرداری حمیدیا جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده  و ارائه پاکتها :

  آدرس: یزد ،حمیدیا ، بلوار شهید دشتی، خیابان شهید نصرا… جعفری ، شهرداری حمیدیا تلفن ۳۸۲۲۲۲۸۳-۰۳۵

۱۱- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۱۴۵۶

۱۲- سایراطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.

تمامی حقوق برای “شهرداری حمیدیا” محفوظ است.

آدرس و تلفن

  • آدرس : یزد – شهر حمیدیا – بلوار سردار شهید حاج حسن دشتی – خیابان شهید نصرا… جعفری – شهرداری حمیدیا
  • سامانه پیامک : 3000101124
  • تلفن: 38222283-035
  • نمابر : 38222282-035
  • رایانامه : info@hamidia.ir
Template Design:Dima Group