۱۴۰۳/۰۴/۲۳

وجه تسمیه شهر حمیدیا

شهرداري حميديا در سال 1372 تأسيس و به نام استاندار فقيد یزد «مرحوم مهندس عبدالعلي حميديا» نامگذاري شد . لازم به ذکر است جمعیت شهر حمیدیا در حال حاضر حدود 50000 (پنجاه هزار) نفر میباشد.

بوستان ناجی حمیدیا

بوستان ناجی واقع در بلوار شهید دشتی حمیدیا

بوستان ناجی حمیدیا

مجتمع فرهنگی امام علی (ع)

برگزاری کلاس های آموزشی

مجتمع فرهنگی امام علی (ع)

راهنمای دریافت خدمات شهرداری

صدور مجوز پروانه ساختمانی

الف) مدارک مورد نیاز:

۱- درخواست مالک

۲- ارائه اصل و فتوکپی اسناد مالکیت (سند شش دانگ یا اوقافی شش دانگ)

۳- ارائه اصل و فتوکپی وکالتنامه و شناسنامه وکیل (در معامله وکالتی)

۴- ارائه اصل و فتوکپی شناسنامه مالک یا مالکین (کارت ملی)

۵- چنانچه مالک در قید حیات نباشد ارائه گواهی انحصار وراثت و وکالتنامه از سایر ورثه الزامی می‌باشد.

۶- ارائه کد پستی ملک

ب) مراحل انجام کار:

۱- تشکیل پرونده در واحد ثبت درخواست

۲- مراجعه به واحد شهرسازی و درخواست  تعیین زمان بازدید از ملک

۳- مراجعه مالک در زمان تعیین شده به شهرداری و بازدید ملک توسط مأمور بازدید (مأمور بازدید پس از بازدید ملک به مالک یا متقاضی اعلام می‌نماید در چه زمانی به کدام قسمت شهرداری جهت پیگیری مراجعه نماید)

۴- تعیین بروکف توسط واحد نقشه برداری (در صورت نیاز)

۵- اظهارنظر واحد شهرسازی با توجه به درخواست مالک و دستور لازم توسط رئیس شهرسازی و شهردار و انجام استعلامات از اداره برق، بیمه، پست، آتش‌نشانی، گاز و صدور دستور تهیه نقشه

۶- بعد از تأیید نقشه‌های معماری توسط واحد شهرسازی می‌بایستی توسط مهندس ناظر، محاسب و… و سازمان نظام مهندسی ساختمان، واحد دبیرخانه و ثبت درخواست تحویل گردد.

۷- ارجاع پرونده  به واحد درآمد و نوسازی و پرداخت عوارض و ارائه فیش پرداختی به آن واحد

۸- ارجاع به اداره بیمه تامین اجتماعی منطقه جهت وصول حق بیمه اجباری کارگران ساختمانی

۹- صدور مجوز پروانه ساختمانی

۱۰- تأییدات (امضای مسئول شهرسازی ، مسئول درآمد، شهردار)

تمدید پروانه ساختمانی:
الف) مدارک مور نیاز:
۱- ارائه اصل پروانه ساختمانی (شناسنامه ساختمانی(
۲- در صورتیکه ملک دارای پروانه ساختمانی فاقد اعتبار باشد نیاز به برگه تمدید نظارت مهندس ناظر جهت تمدید پروانه ساختمانی می‌باشد.
۳- در مورد املاک در حال ساخت می‌بایست گزارش از مهندس ناظر در رابطه با اجرای اصول فنی و درصد پیشرفت عملیات ساختمانی ارائه گردد.
۴- ارائه کد پستی ملک
ب) مراحل انجام کار:
۱- مراجعه به واحد ثبت درخواست

۲- مراجعه به واحد شهرسازی و درخواست  تعیین زمان بازدید از ملک
۳- مراجعه مالک در زمان تعیین شده به شهرداری و بازدید ملک توسط مأمور بازدید (مأمور بازدید پس از بازدید از ملک به مالک یا متقاضی اعلام می‌نماید در چه زمانی به کدام قسمت شهرداری جهت پیگیری مراجعه نماید(
۴- در صورتیکه ساختمان بر اساس پروانه ساختمانی و مطابق مندرجات پروانه ساختمانی احداث و تخلفی نداشته باشند و یا بصورت زمین باشد توسط واحد ساختمانی گزارش تهیه و به واحدهای درآمد و نوسازی ارجاع می‌گردد. (در صورتیکه ساختمان دارای تخلف باشد پس از ارجاع به کمیسیون ماده صد مطابق حکم صادره عمل خواهد شد(
۵- محاسبه و صدور فیش عوارض درآمد و نوسازی و پرداخت فیش و تحویل یک نسخه از آن به واحد‌های درآمد و نوسازی
۶- مراجعه به واحد ساختمانی و تمدید پروانه ساختمانی

صدور عدم خلاف و پایان کار:

الف) مدارک مورد نیاز:

۱- ارائه سند مالکیت

۲- ارائه اصل شناسنامه ساختمان (برای املاک دارای پراونه ساختمانی)

۳- ارئه گزارش مهندس ناظر جهت درصد پیشرفت عملیات ساختمانی (عدم خلاف)

در صورت اتمام عملیات ساختمانی (پایانکار) کلیه عملیات ساختمانی بالاخص نماسازی بایستی انجام شده باشد(آماده بهره برداری)

۴- اخذ شناسنامه فنی ملکی از سازمان نظام مهندسی

۵- ارائه کدپستی

ب) مراحل انجام کار:

۱- مراجعه به واحد ساختمانی و ثبت‌ کد نوسازی و درخواست کتبی و تعیین زمان بازدید از ملک

۲- مراجعه مالک در زمان تعیین شده به شهرداری و بازدید ملک توسط مأمور بازدید (مأمور بازدید ملک به مالک یا متقاضی اعلام می‌نماید در چه زمانی به کدام قسمت شهرداری جهت پیگیری مراجعه نماید).

۳- در صورتیکه ساختمان بر اساس پروانه ساختمانی و مطابق مندرجات پروانه ساختمانی احداث و تخلفی نداشته باشد توسط واحد ساختمانی شهرداری گزارش تهیه و به واحدهای درآمد و نوسازی ارجاع می‌گردد. (در صورتیکه ساختمان بدون پروانه و دارای تخلف باشد پس از ارجاع به کمیسیون ماده صد مطابق حکم صادره عمل خواهد شد).

۴- استعلام از اداره پست و آتش‌نشانی

۵- محاسبه و صدور فیش عوارض درآمد و نوسازی و پرداخت فیش صادره و تحویل یک نسخه از آن به واحد درآمد و نوسازی

۶- مراجعه به واحد ساختمانی و صدور عدم خلاف یا پایانکار

۷- تأییدات (امضای مسئول شهرسازی،مسئول درآمد، شهردار)

پاسخ استعلامات ( دفترخانه ، بانک … ) :

الف) مدارک مورد نیاز:

۱- ارائه‌نامه درخواستی (دفترخانه، بانک…)

۲- ارائه اسناد مالکیت و پروانه ساختمانی یا پایانکار و یا گواهی عدم خلاف

۳- املاکی که دارای پروانه ساختمانی و دارای مهندس ناظر می‌باشند جهت انتقال ملک می‌بایست گزارش مهندس ناظر مبنی بر انتقال و اجرای اصول فنی و درصد پیشرفت عملیات ساختمانی ملک ارائه نمایند.

۴- ارائه کد پستی ملک

ب)مراحل انجام کار:

۱- مراجعه به واحد کنترل ساختمانی و ثبت کدنوسازی و درخواست و تعیین زمان بازدید از ملک

۲- مراجعه مالک در زمان تعیین شده به شهرداری و بازدید ملک توسط مأمور بازدید (مأمور بازدید پس از بازدید ملک به مالک یا متقاضی اعلام می‌نماید در چه زمانی به کدام قسمت شهرداری جهت پیگری مراجعه نماید.)

۳- تعیین بروکف توسط واحد نقشه‌برداری (در صورت نیاز)

۴- اظهارنظر واحدهای تعیین خلاف و طرح تفصیلی و اخذ دستورات لازم و ارسال گزارش به واحد درآمد و نوسازی (در صورتیکه ملک دارای تخلف باشد پس از ارجاع به کمیسیون ماده صد برابر حکم صادره عمل خواهد کرد).

۵- محاسبه عوارض و صدور فیش عوارض درآمد و نوسازی و پرداخت فیش و تحویل یک نسخه از آن به واحد درآمد و نوسازی.

۶- پاسخ‌نامه‌ درخواستی

تمامی حقوق برای “شهرداری حمیدیا” محفوظ است.

آدرس و تلفن

  • آدرس : یزد – شهر حمیدیا – بلوار سردار شهید حاج حسن دشتی – خیابان شهید نصرا… جعفری – شهرداری حمیدیا
  • سامانه پیامک : 3000101124
  • تلفن: 38222283-035
  • نمابر : 38222282-035
  • رایانامه : info@hamidia.ir
Template Design:Dima Group