کسب رتبه در نمایشگاه مشهد

کسب رتبه در نمایشگاه مشهد

شهرداری حمیدیا در نخستین نمایشگاه دستاوردهای روابط عمومی شهرداری های سراسر کشور خوش درخشید. شهرداری حمیدیا در نخستین همایش و نمایشگاه مدیریت شهری روابط عمومی شهرداریهای سراسر کشور که از تاریخ 27 لغایت 30 فروردین 1392 در مشهد مقدس برگزار گردید، با توجه به ارزیابی هیات داوران موفق به کسب سه تندیس و لوح سپاس گردید.  عناوین کسب شده به شرح زیر میباشد:

کسب عنوان غرفه برتر نمونه کشوری نمایشگاه
کسب عنوان غرفه برتر نمونه کشوری نمایشگاهکسب لوح و تندیس سپاس شرکت در نمایشگاه