کسب رتبه اول از نظر کیفیت فضای سبز در بین شهرداریهای استان توسط شهرداری حمیدیا

کسب رتبه اول از نظر کیفیت فضای سبز در بین شهرداریهای استان توسط شهرداری حمیدیا

با توجه به نامه ارسال شده از مدیر کل محترم دفتر فنی استانداری یزد، شهرداری حمیدیا توانست به همت مسئول واحد فضای سبز جناب آقای حدادی رتبه اول از نظر کیفیت فضای سبز در بین شهرداریهای استان در سال 1395 را کسب نماید. لازم به ذکر است که سرانه پارک به ازای هر نفر در سال 95 به میزان 3/2 مترمربع افزایش پیدا کرده است.