چراغ زماندار چهارراه امیرالمومنین


به اطلاع شهروندان گرامی میرسانیم با توجه به حجم بالای ترافیک بلوار شهید دشتی و گره ترافیکی موجود در چهارراه امیرالمومنین (ع)  و به منظور روان سازی عبور و مرور و ایمنی بیشتر ، این تقاطع با پیگیری واحد ترافیک شهرداری به چراغ راهنمایی هوشمند و زماندار مجهز گردید.