پلمپ سه واحد صنفی متخلف با عنایت به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری

پلمپ سه واحد صنفی متخلف با عنایت به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری

به اطلاع میرساند با عنایت به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری که متن کامل آن در ذیل آمده است و با توجه به تخلف صورت گرفته توسط سه مورد از اصناف ، پرونده تخلف مورد نظر تشکیل و پس از مطرح شدن در کمیسیون مذکور و طی مراحل قانونی منجر به صدور رای پلمپ گردید که شهرداری نیز با اجرای رای گامی در نظم دهی بیشتر به اصناف  و رعایت حقوق شهروندی برداشته است. لازم به ذکر است که تخلف های مشابه توسط اصناف مختلف نیز در کمیسیون مذکور در حال پیگیری و رسیدگی میباشد.

"بند 20 ماده 55 قانون شهرداری"

(جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها – کارگاهها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه میسازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات مذکور فوق قبل ازتصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف 10 روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است.هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تائید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود(