نمایشگاه تهران

نمایشگاه تهران

 شهرداری حمیدیا در نمایشگاه دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور حاضر شد.

 شهرداری حمیدیا با راه اندازی غرفه ای در سومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور که از روز شنبه 20/8/91 لغایت 23/8/91 در محل مصلای امام خمینی تهران برگزار می شود حضور یافت.