نشست هم اندیشی کارشناسان درآمد شهرداری های استان یزد به میزبانی شهرداری حمیدیا برگزار شد

نشست هم اندیشی کارشناسان درآمد شهرداری های استان یزد به میزبانی شهرداری حمیدیا برگزار شد

نشست هم اندیشی کارشناسان درآمد شهرداری های استان یزد با حضور مهندس شاکری شهردار حمیدیا و کارشناسان دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد روز سه شنبه سوم دیماه در محل اتاق جلسات شهرداری حمیدیا برگزار گردید