مناقصه نیرو

مناقصه نیرو

جهت مشاهده آگهی مناقصه تامین نیروی شهرداری حمیدیا اینجا کلیک کنید و برای دریافت آگهی مناقصه به شهرداری حمیدیا مراجعه نمائید.