معرفی شهرداران

معرفی شهرداران
ردیف
نام شهردار
تاریخ انتصاب
تاریخ پایان خدمت
آخرین مدرک تحصیلی
1
محمد جواد فلاح تفتی
1372/11/01
1373/06/09
کارشناسی
2
سید حسین علوی کیا
1373/06/10
1374/12/08
کارشناسی معماری
3
محمد والا
1374/12/09
1376/06/19
کارشناسی شهرسازی
4
محمد رضا عباسی
1376/06/20
1385/05/05
کارشناسی عمران
5
محمد حسین دهستانی اردکانی
1385/10/06
1387/04/25
کارشناسی شیمی
6
محمد یارمند
1387/09/28
1389/06/31
دکتری برنامه ریزی
7
سید علی میرنژاد
1389/10/13
تا کنون
کارشناسی ارشد   برنامه ریزی