محدوده شهر حمیدیا

محدوده شهر حمیدیا
شهر حمیدیا در ابتدای جاده یزد - کرمان واقع و از شمال به محدوده يزد و خط آهن، از سمت شرق به اراضي دهنو و سيد ميرزا و از سمت غرب و جنوب غرب به شهر يزد محدود گرديده است. این شهر از محله های رحمت آباد بالا و پایین ، نجف آباد ، اسدآباد ، قاسم آباد جدید ، فیض آباد ، امام حسن مجتبی (ع) ، سایت علویه مسکن های مهر و شهرک های قدس ، لاله و شهید بهشتی تشکیل شده است . مساحت شهر حمیدیا 735 هکتار می باشد.لازم به ذکر است جمعیت شهر حمیدیا در حال حاضر حدود 40000 (چهل هزار) نفر می باشد.