صورتجلسه شماره 81 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 81 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 81  شورای اسلامی شهر حمیدیا

روز پنج شنبه  مورخ  17 / 05 / 1398  از ساعت 14:30 تا 17

متن مصوبه شورا :

 

1- با عنایت به نامه شماره 2303 مورخ 30/3/1398 مدیرکل محترم امور اتباع و مهاجرین استانداری یزد و پس از بحت های کارشناسی در این ضمینه مصوبه ذیل به تصویب اعضای محترم شورای شهر رسید.

متن مصوبه((ادراه کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری یزد در زمان اجرای آمایش سالیانه میتواند برابر فهرست اعلامی از سوی وزارت کشور ،از اقشار آسیب پذیر اتباع خارجی پناهنده و مهاجر شامل خانواد های بیماران خاص صعب العلاج و بیماران نادر -خانواد ه های مددجویان بهزیستی و کمیته امداد -خانواده معلولان -خانواده از کارافتادگان -زنان سرپرست خانوار و افراد بالای 65 سال بدون فرزند ذکور -خانوار ایثارگران شامل شهدا -جانبازان -آزادگان -رزمندگان و مدافعان حرم و فرزندان آنها-خانواده بانوان ایرانی مزدوج با اتباع خارجی -سایر موارد تشخیصی از اتباع بی بضاعت توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و استانداری ها مطالبه فیش بهای خدمات ننمایند.))