صورتجلسه شماره 76 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 76 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 76  شورای اسلامی شهر حمیدیا

روز سه شنبه  مورخ  04 / 04 / 1398  از ساعت14:30 تا 17

متن مصوبه شورا :

 

1-لایحه شماره 4040مورخ 04/04/98 شهرداری به شرح ذیل :

"با صلوات بر محمد وآل محمد احتراما,با توجه به نامه شماره 452/351 مورخ 25/02/98 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد مبنی بر بستن حساب 2171145847000 ملی مربوط به درآمد شهرداری و واریزی ارزش افزوده خواهشمنداست اجازه فرمائید یک شماره حساب دیگری نزد بانک ملی بلوار شهید دشتی به نام شهرداری حمیدیا افتتاح گردد."

     در صحن علنی شورا مطرح و با توجه به لایحه شهرداری ، توضیحات ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه  و مسئولین مالی و درآمد شهرداری  ، و عنایت  به نامه شماره 452/351 مورخ 25/2/98 رئیس خزانه معین استان ، موافقت گردید با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مالی و اداری  حساب درآمد شهرداری به شماره 217114584700 در بانک ملی بسته و حساب جدید در بانک ملی افتتاح گردد.ضمنا پس از افتتاح حساب،  شماره حساب جدید به ادره کل امور اقتصاد و دارایی استان اعلام گردد.