صورتجلسه شماره 75 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 75 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 75  شورای اسلامی شهر حمیدیا

روز شنبه  مورخ  01 / 04 / 1398  از ساعت14:30 تا 17

متن مصوبه شورا :

 

1-لایحه شماره 3240مورخ 20/03/98 شهرداری به شرح ذیل :

"با صلوات بر محمد و آل محمد احتراماً به پیوست تصویر برآورد مربوط به اصلاح شبکه روشنایی بلوار شهید دشتی از میدان ابوذر تا بلوار شهید سامعی که توسط شرکت توزیع نیروی برق استان یزد انجام گرفته است و نمونه تفاهم نامه فی مابین شرکت توزیع نیروی برق استان یزد و شهرداری اشکذر ارسال میگردد لذا با توجه به فرسوده شدن سیستم روشنایی فعلی و جهت جایگزینی پایه های جدید و شکیل و سیستم روشنایی ال ادی دی بادوام و دارای روشنایی بیشتر و مصرف برق کمتر اجازه فرمایید با شرکت توزیع در حد مبلغ 000/000/000/5 ریال تفاهم نامه منعقد گردد تا اقدام لازم توسط شرکت توزیع نیروی برق استان یزد بعمل آید."

در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به لایحه شهرداری ، توضیحات ریاست محترم کمیسیون عمران و مسئولین شرکت توزیع برق ، مقرر گردید با توجه به همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان با شهرداری ،علاوه بر  اصلاح شبکه برق بلوار شهید دشتی و خیابان دهنو ، خیابانهای ذکر شده در ذیل  جمعا در حدود یک کیلیومتر  را شبکه گذاری و اصلاح  نموده  و روشنایی آنها را تامین نماید. در عوض موافقت گردید  شهرداری مبلغ  000/000/000/6 ریال بابت همکاری  از محل ردیف بودجه ساماندهی بلوار شهید دشتی  به شرکت توزیع نیروی برق استان پرداخت نماید.

  1. خیابان شهید محمد مجید دشتی
  2. خیابان شهید سید علی محمد دشتی
  3. انتهای خیابان صنعت
  4. اطراف میدان شهدای زن و خیابان حاج شیخ غلامحسین ابویی
  5. خیابان سلمان فارسی شمالی
  6. خروجی خیابان 54 پاسداران به سمت بلوار شهید سامعی
  7. انتهای خیابان شهیدان محمد رضا دشتی