صورتجلسه شماره 73 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 73 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 73  شورای اسلامی شهر حمیدیا

روز شنبه  مورخ  18 / 03 / 1398  از ساعت14:30 تا 17

 

متن مصوبه شورا :

1-لایحه شماره 2978مورخ 12/03/98 شهرداری به شرح ذیل :

"با صلوات بر محمد و آل محمد ،به استناد بند 12 و 14 ماده 71 قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن ، به پیوست دو نسخه از تفریغ بودجه سال 1397 این شهرداری برای بررسی و تصویب تقدیم میگردد خواهشمند است پس از تصویب یک نسخه از آن را جهت اقدامات بعدی به این شهرداربی عودت فرمایید.  "

در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به لایحه شهرداری و توضیحات ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورا و با استماع نظرات اعضای شورا و بحث های کارشناسی ، تفریغ بودجه سال 97 شهرداری با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مالی و اداری به تصویب رسید.

 

2-تفریغ بودجه شورای اسلامی شهر حمیدیا که توسط مسئول مالی شورا ارائه شده بود پس از بحث های کارشناسی  به تصویب اعضای شورای شهر رسید.