صورتجلسه شماره 72 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 72 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 72  شورای اسلامی شهر حمیدیا

روز شنبه  مورخ  11 / 03 / 1398  از ساعت14:30 تا 17

 

متن مصوبه شورا :

لایحه شماره 1886مورخ 19/02/98 شهرداری به شرح ذیل :

"با صلوات بر محمد و آل محمد ،احتراما به پیوست تصویر درخواست آقای علیرضا ترابی بابت اضافه پرداختی عوارض تراکم نامبرده به مبلغ 000/864/4 ریال که مورد تایید واحد درامد شهرداری میباشد ارسال میگردد خواهشمند است ضمن بررسی موضوع اجازه فرمایید مبلغ فوق از محل ردیف عوارض مازاد تراکم 41102003 در وجه نامبرده پرداخت گردد. "

در صحن علنی شورا مطرح و با عنایت به تایید واحد درامد شهرداری و فیش های پیوست ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مالی و اداری با پرداخت مبلغ 000/864/4 ریال  از محل ردیف عوارض مازاد تراکم 41102003  در وجه آقای علیرضا ترابی موافقت گردید.