صورتجلسه شماره 69 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 69 شورای اسلامی شهر حمیدیا

صورتجلسه شماره 69  شورای اسلامی شهر حمیدیا

روز پنج شنبه  مورخ  02 / 03 / 1398  از ساعت14:30 تا 17

 

متن مصوبه شورا :

1-لایحه شماره 1504مورخ 12/02/98 شهرداری به شرح ذیل :

"با صلوات بر محمد و آل محمد احتراما به پیوست پیش نویس تفاهم نامه مربوط به امور اتباع و مهاجرین استانداری یزد ارسال میگردد لذا خواهشمند است دستور فرمایید بررسی لازم بعمل آورده و نتیجه   به این شهرداری اعلام گردد "

در صحن علنی شورا مطرح و مقرر گردید با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مالی و اداری با توجه به رعایت صرفه و صلاح شهرداری با قرارداد پیوست موافقت گردد.

 

2- لایحه شماره 19821 مورخ 21/2/98شهرداری به شرح ذیل :

"با صلوات بر محمد و آل محمد ،احتراما با توجه به بالا بودن هزینه های آب فضای سبز شهر و نیاز مبرم به افزایش ظرفیت انشعاب آب کنتور های سطح شهر (طبق نظر مسئول فضای سبز شهرداری جناب آقای مهندس حدادی) و اعلام به شرکت آبفای یزد طی نامه شماره 644 مورخ 27/1/987 و برآورد صورت گرفته طی نامه شماره 894/7/9ص مورخ 12/2/98 شرکت مذکور 000/1000/941/10 ریال تعیین و اعلام گردیده است  و تخمین مبلغ مور نظر مربوط به پروژه 52501011 (آبیاری فضای سبز) میباشد و از منابع مازاد سنواتی تامین میگردد لذا خواهشمند  است  بررسی لازم بعمل آورده و نتیجه جهت اقدام بعدی و اصلاح در متمم بودجه سالجاری به این شهرداری اعلام گردد"

 در صحن علنی شورا مطرح و  با توجه به بررسی های صورت گرفته و در جهت افرایش ظرفیت آب شرب مورد نیاز بوستانهای سطح شهر ، با خرید افزایش ظرفیت در حد 12000 متر مکعب موافقت گردید.