شهردار حمیدیا برنامه ها و اقدامات این شهرداری در راستای پیشگیری و کنترل بیماری کرونا را به این شرح بیان کرد

شهردار حمیدیا برنامه ها و اقدامات این شهرداری در راستای پیشگیری و کنترل بیماری کرونا را به این شرح بیان کرد

شهردار حمیدیا برنامه ها و اقدامات این شهرداری در راستای پیشگیری و کنترل بیماری کرونا را به این شرح بیان کرد

امیر شاکری در این مورد گفت : شهرداری حمیدیا تا کنون اقداماتی از جمله نصب بنرهای مرتبط با این موضوع در سطح شهر و انتشار محتوای مرتبط با علائم و روشهای پیشگیری از بیماری کرونا در فضای مجازی به منظور آموزش همگانی افراد،برگزاری جلسه آموزشی پیشگیری از شیوع بیماری کرونا با حضور کارشناس مرکز بهداشت و علیرغم کمبود مواد ضد عفونی با تلاش مسئولین شهرداری نسبت به تهیه مواد اقدام و  نسبت به ضد عفونی نمودن اماکن عمومی شهر از جمله وسائل بازی و سرویس های بهداشتی پارکها،مبلمان شهری و مساجد با همکاری هیئت امناء و پایگاه بسیج اقدام نموده و این برنامه ها  تا زمان مقابله کامل با این بیماری همچنان ادامه خواهد داشت.