شرکت شهردار حمیدیا در مسابقات ورزشی کارمندان دولت

شرکت شهردار حمیدیا در مسابقات ورزشی کارمندان دولت

شهردار حمیدیا و تعدادی از پرسنل شهرداری در مسابقه تیراندازی با تفنگ از سری مسابقات ورزشی کارمندان دولت که به مناسبت هفته دولت در سالن تیراندازی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی برگزار گردید شرکت نمودند