رفع آب گرفتگی معابر سطح شهر حمیدیا با استفاده از چند اکیپ از کارگران شهرداری

رفع آب گرفتگی معابر سطح شهر حمیدیا با استفاده از چند اکیپ از کارگران شهرداری

با توجه به بارش رحمت الهی و پس از تشکیل جلسه ستاد بحران در روز دوشنبه ، برنامه ریزی لازم جهت رفع آب گرفتگی معابر انجام و  تعداد چهار اکیپ با تجهیزات و وسایل مورد نیاز به صورت تمام وقت از دیروز تا این لحظه مشغول انجام خدمت برای رفع آب گرفتگی معابر می باشند