رصد عمومی در بوستان شهردار(قلعه رحمت آباد)

رصد عمومی در بوستان شهردار(قلعه رحمت آباد)

به مناسبت ایام الله دهه فجر ،موسسه نجوم آسمان شب کویر با همکاری شهرداری حمیدیا  رصد عمومی در بوستان شهردار (قلعه رحمت آباد) شهر حمیدیا برگزار میکنند.علاقمندان به آسمان شب میتوانند در این شب ،ماه،سیاره مشتری و اقمار آن ،خوشه پروین و صورت فلکی جبار را با تلسکوپ تماشا کنند.

زمان : پنجشنبه مورخ 16 بهمن 1393 از ساعت 20-18/30