دیدار مهندس میرنژاد، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شاهدیه با مهندس شاکری شهردار حمیدیا

دیدار مهندس میرنژاد، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر شاهدیه با مهندس شاکری شهردار حمیدیا