دیدار شهردار و دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر با آزاده سرافراز حاج حسین ابوئی(26 مرداد سالروز آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی)

دیدار شهردار و دو تن از اعضای شورای اسلامی شهر با آزاده سرافراز حاج حسین ابوئی(26 مرداد سالروز آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی)