دیدار شهردار با جانبازان دلاور دفاع مقدس و شرکت در مراسم روز جانباز در آسایشگاه جانبازان ثامن الائمه

دیدار شهردار با جانبازان دلاور دفاع مقدس و شرکت در مراسم روز جانباز در آسایشگاه جانبازان ثامن الائمه