دیدار رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد با شهردار حمیدیا

دیدار رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد با شهردار حمیدیا

صبح امروز محمدرضا شفیعی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد به همراه تعدادی از مسئولین سازمان با مهندس شاکری شهردار حمیدیا دیدار و گفتگو کردند