حضور شهردار حمیدیا در نشست هم اندیشی که با هدف تبادل تجربيات بازآفرينی شهری پايدار در بافت های ناكارآمد به میزبانی سازمان نوسازی شهرداری تهران برگزار گردید

حضور شهردار حمیدیا در نشست هم اندیشی که با هدف تبادل تجربيات بازآفرينی شهری پايدار در بافت های ناكارآمد به میزبانی سازمان نوسازی شهرداری تهران برگزار گردید

این نشست با هدف تبادل تجربيات بازآفريني شهري پايدار در بافت هاي ناكارآمد شهري و با حضور معاون محترم امور عمرانی استانداری یزد، سرپرست دفتر امور شهري و شوراهای استانداری یزد ، شهرداران استان یزد ، مديركل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران و مديرعامل سازمان نوسازي شهرداری تهران در آن سازمان برگزار شد. هدف از اين سفر استفاده از تجربه هاي ارزنده شهرداري هاي استان تهران بويژه سازمان نوسازي شهرداري تهران و سرعت بخشيدن به مسير توسعه شهرهاي استان و اجراي طرح بازآفرينی شهری بود که مي بايست از تجربيات نو و خلاقانه ديگر استانها استفاده کرده و در مفهوم بازآفريني شهري همه مقوله هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، توانمند سازي، آموزش، معيشت، اشتغال و محيط زيست به عنوان نيازهاي شهري با هم ديده مي شوند و رشد تمامی این شاخصه ها مي تواند در كنار يكديگر توسعه متوازن و پايدار شهري را رقم بزند. در این نشست شهرداران هر دو استان ضمن انتقال تجارب در زمینه های گردشگری ، جذب سرمایه و سرمایه گذار در مباحث مختلف شهری ، شهرسازی مدرن و بازآفرینی شهری نیز بحث و تبادل نظر داشتند.