حضور شهرداری حمیدیا در چهارمین نمایشگاه جامع دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور

حضور شهرداری حمیدیا در چهارمین نمایشگاه جامع دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور

به اطلاع می رساند که شهرداری حمیدیا همچون سالهای گذشته امسال نیز با آمادگی کامل در چهارمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداری های سراسر کشور که از روز شنبه مورخ 93/12/2 لغایت سه شنبه 93/12/5 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میگردد شرکت می نماید.لذا از عموم مردم دعوت به عمل می آید که با حضور در این  نمایشگاه از غرفه شهرداری حمیدیا در سالن شماره 11 غرفه شماره 57 بازدید به عمل آورند.