حضور جناب آقای محمد صالح جوکار نماینده منتخب مردم شریف یزد در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اسلامی شهر حمیدیا

حضور جناب آقای محمد صالح جوکار نماینده منتخب مردم شریف یزد در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اسلامی شهر حمیدیا

جناب آقای محمد صالح جوکار نماینده منتخب مردم شریف یزد و اشکذر در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور در جلسه شورای اسلامی شهر حمیدیا که اعضای شورای شهر و شهردار نیز در این جلسه شرکت داشتند به بررسی مسائل و مشکلات شهر حمیدیا پرداختند.