جلسه معارفه اعضای محترم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر حمیدیا با پرسنل محترم شهرداری

جلسه معارفه اعضای محترم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر حمیدیا با پرسنل محترم شهرداری

جلسه معارفه اعضای محترم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر حمیدیا با پرسنل شهرداری برگزار و در این جلسه آقای احمد کریمی به عنوان سرپرست شهرداری معرفی گردید.