تجلیل از جانبازان قطع نخاع آسایشگاه ثامن الائمه(ع) توسط شهردار حمیدیا

تجلیل از جانبازان قطع نخاع آسایشگاه ثامن الائمه(ع) توسط شهردار حمیدیا